Om oss

Målsettingen til AS Schankebygg er å kunne tilby næringslivet effektive og attraktive lokaler i Grenland.Det gjør vi ved å kjøpe, drifte og foredle forretningseiendommer. AS Schankebygg disponerer ca. 45 000 kvm
kontorer, forretnings og lagerlokaler. Vi ønsker å være en langsiktig og handlekraftig samarbeidspartner
for brukere av våre eiendommer.

 

 | Flere